21

Konferencja Naukowo-Techniczna

WODA – ŚCIEKI – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO

Licheń Stary k. Konin 20 – 22.03.2024 r.

PATRONAT HONOROWY


Jedna z największych, prestiżowych konferencji dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce


Na zeszłoroczną edycję zgłosiło się blisko 320 osób z branży wod-kan z całego kraju


Konferencja Licheńska – tu wypada bywać

Tak wyglądała poprzednia XX edycja


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas w grupie znajomych i przyjaciół. Mamy nadzieje,
że zarówno poziom merytoryczny konferencji jak i rozmowy kuluarowe połączone z odpoczynkiem
były dobrym przerywnikiem w codziennie wykonywanej pracy.

Na konferencję w 2023 r. zostało zgłoszonych blisko 320 osób z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych
(w tym blisko 40 prezesów pwików) oraz branżowych firm komercyjnych z całego kraju.

Było nam bardzo miło się z wami wszystkimi znowu spotkać.

Już dzisiaj zapraszamy na XXI edycję konferencji, która odbędzie się 20-22.03.2024,
oczywiście w hotelu Atut, Licheń Stary. Kartę zgłoszeniową można pobrać w sekcji “Zgłoszenie”.

Program ramowy konferencji

20 mar 2024

Środa

Od godz. 15:00
Możliwość korzystania z basenu, kompleksu saun oraz tężni
Możliwość korzystania z zarezerwowanej sali bowlingowej

19:00
Kolacja i rozmowy koleżeńskie (strój nieformalny)

20 mar 2024
21 mar 2024

Czwartek

9:00 – 18:30
Prezentacja referatów konferencyjnych

20:30
Uroczysta kolacja towarzyska

22:00
Atrakcje wieczoru

21 mar 2024
22 mar 2024

Piątek

9:00 – 14:00
Prezentacja referatów konferencyjnych

14:00
Obiad

22 mar 2024


Spis sesji i referatów

Powitanie, otwarcie konferencji

mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska

„Wpływ bakterii legionella na zdrowie człowieka z uwzględnieniem nadzoru nad jakością ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej oraz placówkach medycznych”

mgr inż. Cezary Rokicki

„Logika inwestycyjna przy modernizacji gminnych stacji uzdatniania wody realizowanych w ramach Polskiego Ładu”

mgr inż. Wojciech Kucner

„Regulacja DVGW 300 i jej praktyczny wpływ na sposób naprawy i zabezpieczenia zbiorników na wodę spożywczą”

Rafał Korzec

„Przepływomierze elektromagnetyczne w praktyce – najczęstsze błędy podczas projektowania, doboru i instalacji przepływomierzy”

mgr inż. Marcin Wróblewski

„Bezinwazyjne pomiary poziomu – praktyczne zastosowania sond radarowych w przedsiębiorstwach komunalnych”

mgr inż. Wojciech Gębski

„Jak efektywnie wykorzystać GIS w przedsiębiorstwie wod-kan?”

Akcja charytatywna

dr Tomasz Górka

„Jak przedłużyć życie studniom głębinowym? Ocena strefowej wydajności otworów eksploatacyjnych”

mgr Jakub Kupiński

„Optymalizacja układu odwadniania osadu”

mgr Robert Maziarz

„Technologie pomiarowe jako niezbędne narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwem wod-kan. Proces ograniczania strat – energia  woda ścieki.”

mgr inż. Mateusz Szatko

„Regeneracja studni głębinowych”

Adam Chłapek

„Armatura regulacyjna sieci wodociągowych w nowym obszarze zastosowań: odzysku energii”

mgr inż. Adam Paczesny

„Predykcja sposobem na niskie rachunki za energię elektryczną”

mgr inż. Mieczysław Motowidło

„Gospodarka pompowa przy eksploatacji tłoczni ścieków”

dr inż. arch. Roman Pilch

„Dostosowanie budowli inżynierskich infrastruktury kanalizacyjnej do zwiększonej trwałości eksploatacyjnej – studium przypadków”

dr inż. Łukasz Weber

„Legionella pneumophila w wodzie. Charakterystyka organizmu. Miejsce oraz warunki bytowania i rozwoju. Usuwanie Legionelli”

mgr inż. Jacek Czardybon

„Pobór próbek wody bezpośrednio z sieci wodociągowej – sposoby i planowane zmiany w przepisach prawa”

mgr inż. Bartłomiej Biczysko

„Jak skutecznie kontrolować jakość wody i ścieków? Wymogi prawne, rozwiązania techniczne wraz z integracją do systemów chmurowych.”

mgr inż. Patryk Jadczak

„Przykład zastosowania analizatora LZO w detekcji węglowodorów w strumieniu ścieków komunalnych”

Artur Dyląg

„Monitorowanie awarii sieci wodnych i kanalizacyjnych”

mgr inż. Piotr Durło , mgr inż. Sebastian Jankowski

„Cyfryzacja przedsiębiorstw wodociągowych szansą na ograniczenie strat wody oraz zwiększenie efektywności zarządzania spółką”

dr inż. Wojciech Koral

„Wskaźniki strat wody: procentowe, ILI oraz minimalne przepływy nocne – ich obliczanie i interpretacja dla stref DMA i miast”

mgr inż. Mirosław Prusaczyk

“Błędy w projektach w zakresie elektrycznym, coraz większy udział urządzeń elektrycznych w procesie przetłaczania, uzdatniania wody i stabilizacji ciśnień w sieci wodociągowej”

dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski

„Emisje gazów cieplarnianych z oczyszczalni ścieków”

prof. dr hab. inż. Marek Sozański, dr hab. Joanna Jeż-Walkowiak Joanna, dr inż. Łukasz Weber

„Badania efektów usuwania wybranych Lotnych Związków Organicznych z wody podziemnej w oparciu o proces desorpcji”

dr inż. Henryk Bylka, dr inż. Jędrzej Bylka

„Propozycje modyfikacji danych we wnioskach o zatwierdzenie taryfy za wodę i ścieki oraz formalizacji metodyki ich weryfikacji i zatwierdzania”

mec. Zygmunt Jerzmanowski

“Ład czy Nieład korporacyjny w spółkach wodociągowych”

mec. Łukasz Ciszewski

„Najistotniejsze, aktualne problemy prawne branży w świetle zmian legislacyjnych, orzecznictwa i praktyki organów regulacyjnych”

Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnych zmian powyższego planu

mgr inż. Maciej Kita, mgr inż. Agata Malec

„Osiągnięcie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni poprzez zsynchronizowanie różnych źródeł energii”

dr Eugeniusz Klaczyński

„Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”

mgr Izabela Brożyna

“Nowatorska technologia odwadniania w kontenerach syntetycznych”

mgr inż. Marcin Cieśla

Osad ściekowy przekwalifikowany na produkt – polepszacz glebowy na przykładzie słonecznej suszarni osadów w Kunowie Świętokrzyskim

dr inż. Jędrzej Bylka

„Ocena energetyczna oczyszczalni w kontekście planowanej nowelizacji Ramowej Dyrektywy Ściekowej”

mgr inż. Maciej Kita, mgr inż. Agata Malec

„Kontrowersyjne technologie oczyszczania ścieków (KOCZ, MBBR, MBR)”

dr inż. Piotr Tuz

“Proste rzeczy pomagają wygenerować dodatkowe dochody – case study”

dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk

„Antybiotyki w wodach powierzchniowych – sytuacja w Europie”

mgr Anna Głowacz

“Zanieczyszczenie wód podziemnych trichloroetenem i sposób rozwiązania problemu przez Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o.”

dr hab. Joanna Świetlik, mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła

„Czynniki wpływające na rozwój biofilmu w przewodach wodociągowych”.

mgr inż. Aleksandra Górska, mgr inż. Joanna Nawracała, mgr inż. Hubert Kałużny

“Studium przypadku jako element audytu Planów Bezpieczeństwa Wody na przykładzie MPECWIK Sp. z o.o w Środzie Wielkopolskiej “

dr hab. inż. Izabela Kruszelnicka, dr hab. inż. Dobrochna Ginter-Kramarczyk

„ Monitoring estrogenów – sterydów płciowych w wybranych elementach środowiska przy pomocy technik HPLC/MS-MS – badania własne”

dr inż. Tadeusz Rzepecki

“Kompleksowa ochrona infiltracyjnego ujęcia wody nad Dunajcem dla Tarnowa w warunkach silnej antropopresji”

mec. Mateusz Faron

„Przelewy burzowe – praktyczne spojrzenie na najnowszą nowelizację Prawa wodnego.”

mec. Mateusz Karciarz

„Doręczenia elektroniczne w spółkach komunalnych – nowe zmiany od 10 grudnia 2023 r.”

Zakończenie konferencji

Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnych zmian powyższego planu

Pełna informacjaPełną informację o Konferencji możesz pobrać >tutaj<

Zgłoszenie oraz płatność do 16.02.2024 r.
Specjalna cena wyłącznie dla przedsiębiorstw oraz zakładów wod-kan
1080 zł netto + 23% VAT
Cena regularna – pozostali uczestnicy
1180 zł netto + 23% VAT

Zgłoszenia oraz płatność do 8.03.2024 r.
Specjalna cena wyłącznie dla przedsiębiorstw oraz zakładów wod-kan
1200 zł netto + 23% VAT
Cena regularna – pozostali uczestnicy
1300 zł netto + 23% VAT

Cena uczestnictwa obejmuje pełne uczestnictwo w konferencji (poza noclegiem) w szczególności:
możliwość uczestniczenia w sesjach konferencji, materiały konferencyjne,
dwie kolacje towarzyskie w dniach 20 i 21.03.2024, obiady w dniach 21 i 22.03.2024
oraz całodzienne przerwy kawowe w dniach 21 i 22.03.2024

Ceny uczestnictwa w konferencji nie obejmują koszów noclegu. Nocleg jest
rezerwowany przez uczestników indywidualnie. Wszystkie informacje na ten temat
znajdują się w pkt Rezerwacja Hotelowa.


ZgłoszenieKartę zgłoszeniową możesz pobrać >tutaj<
Po wypełnieniu wyślij na adres konferencja@forum-wodociagi.pl

Rezerwacja hotelowa


Uczestnicy dokonują rezerwacji hotelowej indywidualnie, bezpośrednio w recepcji hotelu „ATUT” tel. 63 270 87 00
Podając przy rezerwacji informację, że przyjeżdżacie Państwo na konferencję Woda – Ścieki – Człowiek – Środowisko,
korzystacie Państwo z wynegocjowanej przez nas zniżki. Ceny uczestnictwa w konferencji nie obejmują koszów noclegu.

W razie problemów z noclegami prosimy o kontakt:

konferencja@forum-wodociagi.pl
lub Ryszard Szambelańczyk tel. 601 775 244
lub tel. 883 718 760


UWAGA: ZE WZGLĘDU NA DOŚWIADCZENIA Z LAT UBIEGŁYCH, DUŻĄ LICZBĘ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI (+ 300 OSÓB)
I OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC W HOTELU ATUT (OK. 200 MIEJSC) PROSIMY O SZYBKA REZERWACJĘ

Kolejnymi obiektami, do których należy się kierować po zapełnianiu miejsc hotelu Atut są obiekty w kolejności jak niżej.
Są one położone w bezpośredniej bliskości hotelu Atut (do 2 km), a hotel ATUT odda do wyłącznej dyspozycji gości
konferencji busa hotelowego, który będzie przywoził i odwoził gości z nich na życzenie.

Hotel Stara Gorzelnia, ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary
Tel. 63 27 07 380, e-mail: recepcja@staragorzelnia.pl

Pensjonat Licheń,  ul. Toruńska 4B, 62-563 Licheń Stary
tel: 785 10 10 55, email: lichen@hotellichen.pl

Pensjonat Turysta, ul. Gosławicka 4, 62-563 Licheń Stary
tel. 602 135 684, 63 270 79 96, e-mail: lichennoclegi@lm.pl

Dom noclegowy Eugenia ul. Konińska 45, 62-563 Licheń Stary
Tel. 602379935

Zapewniamy pełen komfort dowozu gości do późnych godzin nocnych.
20.03. od godz. 15:00 do 24:00
21.03 od godz. 8:30 do 2:00 w nocy
22.03 8:30-11:00LokalizacjaHotel „ATUT”
www.hotelatut.pl
ul. Toruńska 27, 62-563 Licheń Stary

Miejscowość Stary Licheń znajduje się ok. 20 km od międzynarodowej trasy A2,
przy skrzyżowaniu ze szlakami północ-południe, w odległości 15 km od Konina.

Promocja firmW trakcie Konferencji jest możliwa promocja firm w formie: wystawek,
prelekcji reklamowej, referatu technicznego, sponsora wspierającego lub sponsora głównego.
Wszystkie szczegóły dostępne są w karcie zgłoszenia promocji firmy >tutaj<

Ostateczna decyzja o przyjęciu danej formy promocji należy do organizatora, który każdorazowo musi potwierdzić jej przyjęcie.


Patronat medialny

KontaktSprawy organizacyjne:

Preferujemy kontakt email: konferencja@forum-wodociagi.pl
tel. 883 718 760

Pozostałe sprawy:

tel. 601 961 925